سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چه کسانی به تاتو زدن علاقمندی نشان میدهند

چه کسانی به تاتو زدن علاقمندی نشان میدهند

چه کسانی به تاتو زدن علاقمندی نشان میدهند

خیلی‌ها فقط برای اینکه خودی نشان بدهند، این کار را انجام می‌دهند و تعریف می‌کند که بچه‌های جنوب

شهر بیشتر به دلیل کمبودهایی که در زندگی‌های شان دارند، اشعار غمگین می‌نویسند یا طرح‌های خیلی بزرگ

را انتخاب می‌کنند، انگار دردی که سوزن برای‌شان به وجود می‌آورد، آرام‌شان می‌کند. اما بچه‌های بالا شهر و به

اصلاح مایه‌دار، بیشتر طرح‌های حجمی و عجیب را می‌پسندند و شاید بتوان گفت از روی خوشی و برای اینکه

بین گروه‌های دوستی مورد توجه قرار بگیرند، حاضرند این درد را تحمل کنند، تتوهای رنگی بین این گروه هم

رواج زیادی دارد. علاوه بر طرح انتخابی تتو که شخصیت افراد را نشان می‌دهد، محل تتو هم خیلی مهم است؛

 

انواع خالکوبی 

توضیحات  تاتو

پاک کردن تاتو 

 تتو

دلیل تاتو

 

 

 

بعضی‌ها با طرح‌های از پیش مشخص شده می‌آیند که معمولا پشیمان نمی‌شوند و دقیق هم می‌دانند کدام

قسمت از بدن طرح را بزنند، اگر در معرض دید باشد، یعنی اینکه دل و جرات زیادی دارد و حرف اطرافیان هم

برایش مهم نیست و معمولا هم قید کار کردن و استخدام در جایی را زده است، اما آن‌هایی که تازه طرح را

می‌خواهند انتخاب کنند و درباره محل آن صحبت کنند، کسانی هستند که احتمالا از تتو زدن پشیمان می‌شوند.